COMANDA ACUM

Termeni si Conditii


Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu următoarele condiții de utilizare:

Accesul și utilizarea website-ului delivery.casafrieda.ro sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și Casa Frieda Delivery sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. În privința prelucrării datelor dumneavostră cu caracter personal in contextul interacționarii cu acest website, vă așteptăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului si al platformei de delivery, disponibilă pe: https://delivery.casafrieda.ro .

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestui website, vă rugăm să părăsiți acest website. Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor afișate pe website-ul delivery.casafrieda.ro implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Website-ul delivery.casafrieda.ro este administrat de, si functioneaza prin JUVENTUS SRL, cu sediul în Strada Nicolae Balcescu 40, CUI RO796700, Număr de Ordine la Registrul Comerțului Sibiu J32/1055/1991.

Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site si la serviciile si informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obtineți acces la internet, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la internet, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. JUVENTUS SRL nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta. Prin termenul “vizitator” al website-ului se înțelege orice persoană care va accesa website-ul. Prin termenul “utilizator” al website-ului se înțelege orice “vizitator” care se înregistrează ca și “utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului delivery.casafrieda.ro fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Nu sunt permise:
1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website;

2. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informatiilor publicate, sau îcercarea de a acționa în acest scop;

3. încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem apartinand JUVENTUS SRL sau accesarea oricăror servere sau servicii ale JUVENTUS SRL, ce nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea JUVENTUS SRL;

4. încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în platformele JUVENTUS SRL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;

5. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Disponibilitatea Serviciului
JUVENTUS SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. JUVENTUS SRL nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică / juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului. JUVENTUS SRL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Obligațiile de înregistrare
Pentru a putea cumpăra / comanda de pe platforma si website-ul delivery.casafrieda.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website.
Pentru informatii cu privire la modul de prelucrare a datele cu caracter personal, scopul solicitarii, temeiul legal al acestora precum si necesitatea consimtamantului dumneavostra, va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului si al platformei disponibile pe: delivery.casafrieda.ro.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale, complete și nealterate despre dumneavoastră.

Politica de prețuri și modalități de plată
Prețurile prezentate includ TVA (9%), cu excepția băuturilor alcoolice (de exemplu: bere).

Prețul de achizitie prezentat pe bonul fiscal / factură va fi același cu cel prezentat pe website la momentul achiziției.

Plata produselor se efectuează în numerar, prin card debit / credit la livrarea produsului sau prin card debit / credit la plasarea comenzii online.

Plata la livrare: comanda se achită reprezentantului companiei în momentul livrării comenzii prin plata ramburs.

Plata online: comanda se achită cu cardul bancar prin intermediul platformei de comenzi disp0nibila pe site. În cazul în care ați ales ca metoda de plata cardul bancar, este necesar să completați un formular cu informații despre cardul dumneavoastră, pe o pagină securizată.

Politica de retur

Preparatele culinare prezentate pe website sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini.

JUVENTUS SRL poate publica pe website sau pe platforma proprie de comenzi online produse/promotii practicate de catre acesta intr-un anumit interval de timp si in limita stocului disponibil. Astfel, Casa Frieda, prin JUVENTUS SRL, isi asuma dreptul de a nu onora anumite comenzi, in cazul in care produsele respective nu mai fac parte din oferta curenta.

In cazul in care un produs comandat de catre utilizator/cumparator nu poate fi livrat de catre JUVENTUS SRL, acesta din urma va informa clientul asupra acestui fapt si va returna in contul clientului contravaloarea comenzii.

JUVENTUS SRL raspunde pentru rezolvarea reclamatiilor sau problemelor sesizate de clienti în legatura cu calitatea produselor, cu livrarea acestora sau in legatura cu orice alte aspecte legate de prepararea, vanzarea si livrarea produselor, dupa preluarea comenzii transmise prin intermediul platformei de comenzi online.

Conform art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014 sunt exceptate de la dreptul de returnare:

“a) produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar;

b) produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

c) produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator;

d) produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;“

Informații privind livrarea
Termenul de livrare va fi comunicat la momentul plasării comenzii și nu va putea depăși 24 ore. Livrarea se face de către JUVENTUS SRL, la adresa specificată de client. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresă sau puncte de reper, va rugam să introduceți în casuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

Drepturile de autor
Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest website este deținut de JUVENTUS SRL sau de afiliații / partenerii săi. Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a JUVENTUS SRL. Conținutul acestui website, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea JUVENTUS SRL sau a afiliaților / partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei JUVENTUS SRL, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de JUVENTUS SRL și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de JUVENTUS SRL prin intermediul website-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. JUVENTUS SRL își rezervă dreptul de a impiedica prin orice mijloace și de a desolicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-lui, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita JUVENTUS SRL sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți sa ne contactati la adresa de e-mail: contact@casafrieda.ro

Protectia Datelor
Aspectele mentionale mai jos se vor completa si se vor interpreta impreuna cu prevederile Politicii privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului si al platformei de comenzi, precum si ale Politicii de Confidentialitate, ce pot fi consultate la adresa: delivery.casafrieda.ro.
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum si ale predeverilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”), JUVENTUS SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale website-ului companiei. JUVENTUS SRL, prin intermediul website-ului delivery.casafrieda.ro, prelucrează adresa de email a utilizatorilor. Adresele de email vor fi stocate în baze de date computerizate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la contact@casafrieda.ro sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență Strada Nicolae Balcescu 40, Sibiu. JUVENTUS SRL se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvaluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

JUVENTUS SRL nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

JUVENTUS SRL nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului sau pe paginile platformelor social media detinute de JUVENTUS SRL.

Responsabilități privind produsele
JUVENTUS SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător.

Limitarea răspunderii
JUVENTUS SRL nu va fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă JUVENTUS SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor wesite-ului;

2. costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe website;

3. acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

4. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului;

5. orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe website, postat pe website de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa Strada Nicolae Balcescu 40, Sibiu, sau la adresa de e-mail contact@casafrieda.ro.

Acest website este oferit în această formă fără alte garanții. JUVENTUS SRL nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website sau ale conținutului său.

Litigii
Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest website, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și JUVENTUS SRL. În cazul unor eventuale conflicte între JUVENTUS SRL și clienții săi, se va încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Dispozitii finale
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu plasarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din comandarea produselor disponibile pe website-ul delivery.casafrieda.ro.TELEFON

+4 0758 082 571


Luni-Vineri: 08.00 – 22.00
Sâmbătă-Duminică: 9.00 – 22.00

Strada Nicolae Bălcescu 40
Sibiu
550159


CASA FRIEDA DELIVERY